Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.
Päiväys 13.2.2023
Rekisterinpitäjä: Novacraft Oy
Y-tunnus: 2864981-3
Osoite: Päkkärintie 6, 29570 Pori
Puh: 040 655 1989
s-posti: asiakaspalvelu@novacraft.fi

Novacraftin verkkokaupan tuoteneuvonta palvelee puhelimitse 040 655 1989, arkisin klo. 10:00 – 14:00 (puhelun hinta paikallisverkko tai matkapuhelumaksu) tai sähköpostitse asiakaspalvelu@novacraft.fi.

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä tietoja käytetään:
Asiakkaiden tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Rekisterin sisältämät tiedot:
Tilaajan, vastaanottajan ja maksajan tiedot
Sähköpostiosoitteet
Lähi- ja postiosoitteet
Puhelinnumerot
Tilausten tiedot
Tilausten DB Schenkerin seurantatiedot

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Tietojen säilytysaika

Rekisterin tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.
Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim.ytj.fi).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Asiakkaalla on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietojen luovutus

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Asiakkaan tiedot hävitetään asiakkaan pyynnöstä. Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Evästekäytännöt

Sivustomme käyttää evästeitä. “Salli kaikki evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä. Evästeet mahdollistavat myös liiketoimintamme kehittämisen.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Voit halutessasi estää muut kuin pakolliset evästeet tai rajata evästeiden käyttöä sekä poistaa jo tallennetut evästeet sivustomme evästebannerin kautta.